Spotkania

2012

10 listopada 2012 – Wiedeń, Kaffee Alt Ottakring – „Wieczór polski – słowo i muzyka” – Anna Karecka, Kazimierz Karwat, Dariusz Strzelczyk, Andrzej Szczepański

26 maja 2012 – Poznań, Poema Cafe – Spotkanie autorskie: Mirosława Poncyliusz

25 maja 2012 – Poznań, Klub Literacki Dąbrówka – „Popołudnie z Liberum Arbitrium”: Kazimierz Karwat, Andrzej Szczepański

Reklamy